การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 036-241-839
โทรสาร: 036-241-839
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

134 ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

Image Icon

อีเมล

kaengkhoi.i@ieat.mail.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border