พื้นที่ขาย/เช่า

 

ปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับเช่า/ขาย แปลง G-9 พื้นที่  7-2-20 ไร่  อัตราค่าเช่าหรือขายอ้างอิงจากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สน.กค. 001/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยกำหนดราคาขายไร่ละ 2,140,000 บาท ราคาเช่าไร่ละ 79,200 บาท (ปรับเพิ่มขึ้น 10% ทุก 3 ปี)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Banner Border