สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

Icon
17
04.2565
สนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

Image Icon
23
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระบุรี

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

Image Icon
24
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยง ต.บ้านธาตุ

29 มีนาคม 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เข้าร่วม

Image Icon
66
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ต.บ้านธาตุ

14 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

Image Icon
49
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนิคมฯ แก่งคอย ปี 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ แก่งคอย ประจำปี 2565

Image Icon
50
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

Image Icon
46
Image Icon
0
Image Icon
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
09.2564
15
09.2564
15
09.2564
15
09.2564
Banner Border