Image Icon

27

Image Icon

0

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ต.บ้านธาตุ

14 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

14 มีนาคม 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย มอบหมายให้นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  โดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และ อสม. ต.บ้านธาตุ 

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
17
04.2565
สนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

Image Icon
11
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระบุรี

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

Image Icon
12
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

Image Icon
18
Image Icon
0
Banner Border