Image Icon

26

Image Icon

0

มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระบุรี

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน ได้มอบเงินให้แก่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแบ่งรักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี  เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สำนักงานชมรมฯ และช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรีในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โดยฝ่ายบริหารงานชมรมฯ ได้นัดหมายผู้แทนชมรมฯ มารับมอบเงินสนับสนุนจาก สนก. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในวันดังกล่าว

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
17
04.2565
สนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ร่วมสนับสนุน

Image Icon
24
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ต.บ้านธาตุ

14 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

Image Icon
57
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

สนับสนุนสิ่งของสำหรับงานครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

Image Icon
47
Image Icon
0
Banner Border