Image Icon

11

Image Icon

0

ทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ ทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ประจำปี 2565

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
17
04.2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยง ต.บ้านธาตุ

29 มีนาคม 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เข้าร่วม

Image Icon
70
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนิคมฯ แก่งคอย ปี 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ แก่งคอย ประจำปี 2565

Image Icon
53
Image Icon
0
Banner Border